Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam PMA No. 13 Tahun 2012 Pasal 430 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Berikut ini adalah susunan pegawai pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kab. Grobogan:

No

Nama/NIP

Golongan/Ruang

Jabatan

1.

 H. Fahrurrozi, S.Ag, M.Si

 NIP. 196809022000031002

Penata Tk.I (III/d)

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

2.

 Sofwan Hadi, SQ

 NIP. 197105202006041019

Penata (III/c)

Penyusun Bahan Pembinaan Seni Keagamaan

3.

 H. Mohammad Nur Hidayat

 NIP. 196612261993031003

Penata Muda Tk.I (III/b)

Penyaji Bahan

4.

 Mubayana

 NIP. 196808121990022001

Penata Muda Tk.I (III/b)

Pengadministrasi

5.

 Intan Noor Aliyah, SH, S.Pd.

 NIP. 197209132007102002

Penata Muda Tk.I (III/b)

Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah

6.

 Eko Siti Masrotun, S.IP

 NIP. 197311132007012021

Penata Muda Tk.I (III/b)

Penyusun Bahan Pembinaan Masjid

7.

 Mansyur Maliki, S.Sos.I

 NIP. 198212082009011008

Penata Muda (III/a)

Penyusun Bahan Pembinaan Qori dan Hafidz

8.

 Moh. Imron Muntasirudin, S.Pd.I

 NIP. 198011282009011009

Penata Muda Tk.I (III/b)

Penyuluh Fungsional Kab. Grobogan

Translate ยป