Penyelenggara Syariah

Penyelenggara Syariah sebagaimana dimaksud dalam PMA No. 13 Tahun 2012 Pasal 430 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah.

Berikut ini adalah susunan pegawai pada Penyelenggara Syariah Kantor Kemenag Kab. Grobogan:

No

Nama/NIP

Golongan/Ruang

Jabatan

1.

 H. Abdur Rouf, S.Ag, M.S.I

 NIP.   197009152000031001

Penata Tk.I (III/d)

Penyelenggara Syariah

2.

 Maskuri, S.Pd.I

 NIP. 196503202000031001

Penata Muda Tk.I (III/b)

Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil Zakat

3.

 Ali Faozi

 NIP. 198209292009011018

Pengatur Muda Tk.I (II/b)

Pengadministrasi

4.

 Nurul Huda, S.Ag

 NIP.  197806282005011001

Penata (III/c)

Pegawai Penyelenggara Syariah

Translate ยป